- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby a obchodu 

  
- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru

 
- poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a propagácie